web analytics

Amdanom Ni

Pam ymuno a CDRAC ?

Rhuthun yw un o’r trefi bychan harddaf yng Nghymru. Mae’r treflun ac ansawdd ac amrywiaeth yr adeiladau unigol yn arbennig.

Er pan sefydlwyd Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cylch ( CDRAC ) yn 1988, ‘rydym yn dal i helpu amddiffyn a hyrwyddo tref farchnad Rhuthun a’r ardal oddi amgylch. Mae’r Gymdeithas yn ymdrin a Rhuthun ei hun ag ardal o tua phum milltir oddi amgylch.

Cymdeithas wirfoddol yw CDRAC. Ystyriwch ymuno a ni.

radca_26aPump rheswm dros ymuno a ni:

  1. Helpu i ddiogelu’r dref a’r ardal oddi amgylch
  2. Sicrhau llais cryf ynghylch datblygiadau addas
  3. Cymryd rhan mewn digwyddiadau a chyfarfodydd
  4. Bod yn rhan o gymdeithas sydd wedi bod yn ymgyrchu am dros chwarter canrif
  5. Derbyn newyddlen chwarterol o safon, gyda chynnwys lleol unigryw.

Mwy am beth a wnawn »

Llawrlwythwch ffurflen aelodaeth (PDF) »

Mae aelodaeth unigol yn costio £12 neu £15 i deulu.

‘Rydym yn gysylltiedig ag Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru