web analytics

O Gwmpas Y Dre

Mae Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cylch yn cynhyrchu newyddlen chwatrerol o’r enw O Gwmpas Y Dre. ‘Rydym yn dosbarthu hwn i bob aelod ac yn y blynyddoedd diweddaraf mae yn cael ei ddosbarthu trwy’r dref i gyd un waith y flwyddyn cyn y Penwythnos Treftadaeth ym mis Medi. Pwrpas y cylchgrawn yw codi ymwybyddiaeth am a gwynebu pynciau dadl diweddaraf yn y dre a’r ardal oddiamgylch.

Y mae yn cynnig persbectif gwahanol i’r hyn a welir mewn lleoedd eraill. Nid oes cyhoeddiad arall sy’n trafod Rhuthun fel O Gwmpas Y Dre. Mae’r 12 tudalen yn cynnwys erthyglau o ddiddordeb i aelodau ac i’r gymuned ehangach, wedi ei ysgrifennu gan bobl Rhuthun ar gyfer pobl Rhuthun. ‘Rydym yn croesawu llythyrau a chyfraniadau.

‘Rydym yn croesawu llythyrau a chyfraniadau. I gysylltu gyda golygydd O Gwmpas Y Dre, cysylltwch â ni » os gwelech yn dda.

I edrych ar hen gopiau yn archifau O Gwmpas Y Dre »