web analytics

Cyfarfodydd

radca_41a

Trwy gydol y flwyddyn, mae Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cylch yn cynnig amrywiaeth o gyfarfodydd ac ymweliadau. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Sgyrsiau ar destunau o ddiddordeb i aelodau o’r gymdeithas ddinesig
  • Hystings wedi eu trefnu gan CDRAC pan fo etholiadau i’r Cynulliad a San Steffan

Mae manylion ar gael yma ac ar ein tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol

cyfarfodydd Nesaf

Hystings Etholiad Cyffredinol Mehefin 1

The Future of Housing in Ruthin & District Mehefin 5