web analytics

Cyfarfodydd

radca_41a

Trwy gydol y flwyddyn, mae Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cylch yn cynnig amrywiaeth o gyfarfodydd ac ymweliadau. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Sgyrsiau ar destunau o ddiddordeb i aelodau o’r gymdeithas ddinesig
  • Hystings wedi eu trefnu gan CDRAC pan fo etholiadau i’r Cynulliad a San Steffan

Mae manylion ar gael yma ac ar ein tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol

Next Meeting

Visit to Mold Tyddyn Street Chapel

A new venture this year is a visit to see the restoration of Tyddyn Street Chapel in Mold under the guidance of Ruthin architect Robin Wolley. It will be at 1400 for 1430 on Saturday August 6th, 2016. The event is likely to include an introduction by former Clwyd County Council chief executive Mervyn Phillips (plus information on a history project) after which Robin will talk about the reordering and remodelling and, we trust, other churches he has tackled. We anticipate the event finishing with a brief talk by the Mold Civic Society.