web analytics

Gwobrau Blynyddol

Bob blwyddyn, mae’r Gymdeithas yn cyflwyno plac coffa ( Gwobr Quayle ) i berchnogion adeilad o fewn y dref  neu yn yr ardal cyfagos sydd, yn ol barn y Gymdeithas, wedi gwella a chyfoethogi yr amgylchedd yn y dref neu’r pentref trwy ddylunio newydd da neu adferiad sensitif.

Mae’r wobr wedi ei henwi ar ol y diweddar Athro William Quayle, dyn lleol nodedig a oedd a diddordeb arbennig mewn materion pensaerniol a’r amgylchedd. Ystyrir adeiladau cyhoeddus a phreifat gan gynnwys eglwysi, capeli, tafarnau, siopau, a gweithleoedd, ac mae adeiladau newydd a rhai sydd wedi eu hadfer yn gymwys i dderbyn y wobr.

Prif bwrpas y wobr yw cydnabod ac annog gwelliantau i ansawdd yr amgylchfyd adeiledig ond mi fydd adegau ar brydiau pan y bydd cynllun tirlun neu ddodrefn stryd yn cael eu hystyried, gan eu bod wedi gwneud gwerthfawrogiad o ansawdd adeilad neu grwp o adeiladau gerllaw yn bosibl.

Rhestr fer Gwobr Quayle am 2015 yw:

  • Estyniad i’r farchnad anifeiliaid, Glasdir
  • Estyniad i Genus Breeding
  • Adnewyddiadau mewnol a newidiadau yn y Myddleton.

Yr cyd-enillwyr yw:

  • Estyniad i’r farchnad anifeiliaid, Glasdir
  • Estyniad i Genus Breeding.