web analytics

General Election Hustings 2017

Download poster Here

Llwytho poster i lawr (dwyeithog)

+++++

RUTHIN HUSTINGS

Victor Babu – Lib Dem ¦ David Jones – Conservative ¦ Dilwyn Roberts – Plaid Cymru ¦ Gareth Thomas – Labour

Thursday, June 1st, 2017 7.00 pm, Canolfan Awelon

Free entry – All welcome

See & question the candidates for the general election

Chair Cllr Robert Owen-Ellis

Organised by the Ruthin & District Civic Association

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HYSTINGS RHUTHUN

Victor Babu – Dem Rhydd ¦ David Jones – Ceidwadwyr ¦ Dilwyn Roberts – Plaid Cymru ¦ Gareth Thomas – Llafur

Dydd Iau, Mehefin 1af, 2017 7.00pm, Canolfan Awelon

Mynediad am ddim — Croeso i bawb

Cyfle i weld a holi’r ymgeiswyr ar gyfer yr etholiad cyffredinol

Cadeirydd Y Cynghorydd Robert Owen-Ellis

Gwasanaeth cyfieithu ar gael

Trefnwyd gan Gymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cylch